Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2020.51-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 51 (2020)
Dwa sposoby interpretacji problemu intersubiektywności w późnej filozofii Husserla i propozycje jego rozwiązania na przykładzie filozofii M. Henry’ego i M. Richira

Autorzy: Maria Walczak
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: intersubjectivity transcendental interfacticity imagination phantasy Marc Richir Michel Henry phenomenology
Rok wydania:2020
Liczba stron:18 (5-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

TWO WAYS OF INTERPRETING THE PROBLEM OF INTERSUBJECTIVITY IN HUSSERL’S LATE PHILOSOPHY AND ITS POSSIBLE SOLUTIONS BY MICHEL HENRY AND MARC RICHIR Summary This article is an analysis of two conceptions of both awareness of other persons and relations with them put forward by Michel Henry and Marc Richir – philosophers who are associated with “new phenomenology in France”. My aim is to show how they reinterpret Husserl’s view of intersubjectvity and attempt to solve the issues related to traditional phenomenological solution. Thanks to rejecting Husserl’s notion of intentionality, they provide a new ground for analysis. The originality of their account lies in an introduction of the very notion of passivity (Henry) and transcedental interfacticity (Richir). In spite of some differences between them, they can be considered as ideas that shed a new light on the problem of intersubjectivity in phenomenology.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Depraz, N. (1999). Husserl. Paris: A. Colin.
2.Depraz, N. (2010). Zrozumieć fenomenologię. Konkretna praktyka. Tłum. A. Czarnacka.
3.Warszawa: Oficyna Naukowa.
4.Depraz, N. (1995). Transcendance et Incarnation: Le Statut de L’Intersubjectivité
5.Comme Altérité À Soi Chez Husserl. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin.
6.Migasiński, J., Pokropski, M. (red.) (2018). Główne problemy współczesnej fenomenologii.
7.Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
8.Henry, M. (2007). O fenomenologii. Tłum. M. Drwięga. Warszawa: Wydawnictwo
9.IFiS PAN.
10.Henry, M. (1990). Phénoménologie materielle. Paris: Presses Universitaires
11.de France.
12.Henry, M. (2012). Wcielenie. Filozofia ciała. Tłum. M. Frankiewicz, D. Adamski.
13.Kraków: Wydawnictwo Homini.
14.Husserl, E. (2009). Medytacje kartezjańskie. Wprowadzenie do fenomenologii. Tłum.
15.A. Wajs. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
16.Janicaud, D. (1995). L’intentionnalité en question: entre phénoménologie et recherches
17.cognitives. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin.
18.Richir M. (1993). Affectivité. Pobrano z: https://marc-richir.eu/wp-content/uploads/
19.sites/3/2017/03/93_97-Affectivit%C3%A9.pdf (21.03.2020).
20.Richir, M. (1995). Intentionnalité et intersubjectivité. Pobrano z: https://marc-richir.
21.eu/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/95_111-Intentionnalit%C3%A9-et-
22.-intersubjectivit%C3%A9.pdf (21.03.2020).
23.Richir, M. (2006). Leiblichkeit et Phantasia. Pobrano z: https://marc-richir.eu/
24.wp-content/uploads/sites/3/2017/03/06_185-Leiblichkeit-et-phantasia.pdf
25.(19.02.2020).
26.Richir, M. (2015). L’écart et le rien. Conversations avec Sacha Carlson. Grenoble:
27.Editions Jérôme Millon.
28.Richir, M. (2017). Méditations phénoménologiques. Phénoménologie et phénoménologie
29.du langage. Grenoble: Editions Jérôme Millon.
30.Ricoeur, P. (1986). À l’école de la phénoménologie. Paris: Librairie Philosophique
31.J. Vrin.
32.Lorenc, I., Migasiński, J. (red.) (2007). Wokół fenomenologii francuskiej: możliwości,
33.pokrewieństwa, konfrontacje. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.