Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2019.48-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 48 (2019)
Kształtowalność. Próba rewizji struktur Heideggerowskiego bycia w czasach antropocenu

Autorzy: Magdalena Hoły-Łuczaj
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Słowa kluczowe: Heidegger Anthropocene structure of beings ethics
Rok wydania:2019
Liczba stron:23 (65-87)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem możliwości wzajemnego odziaływania bytów w ontologii Heideggera i ewentualnego znaczenia tego zjawiska dla ich bycia i swoistości. Wydaje się bowiem, że w Heideggerowskiej koncepcji bycia brakuje wymiarów kształtowania i bycia kształtowanym przez innych. Możliwe jest jednak takie zrekonstruowanie podstawowych struktur bycia – światowości i czasowości – które pozwoli wpisać w Heideggerowską ontologię strukturę „kształtowalności”, która nie będzie ograniczona tylko do bytów ludzkich. To z kolei może przybliżyć nas do lepszego zrozumienia jednego z kluczowych dylematów epoki antropocenu, jakim jest ustanowienie granicy między śladem i krzywdą
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Backman, J. et al. (2019). ‘Gatherings Symposium–Beyond Presence?’, Gatherings: the Heidegger Circle Annual, 9.
2.Baran, B. (1989). Saga Heideggera. Kraków: Wyd. PAT.
3.Bennett, J. (2010). Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham: Duke University Press, 2010.
4.Bińczyk, E. (2018). Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa: Wydawnciwto Naukowe PWN.
5.Borowska, E. (2014). Heideggerowska destrukcja metafizyki: filozofia średniowieczna i nowożytna. Część I, Ruch Filozoficzny, LXXI (1).
6.Buczyńska-Garewicz, H. (2003). Metafizyczne rozważania o czasie. Kraków: Universitas.
7.Buczyńska-Garewicz, H. (2006). Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków: Universitas.
8.Calarco, M. (2008) Zoographies: The Question of the Animal from Heidegger to Derrida, New York: Columbia University Press.
9.Derrida, J., (2008). The Animal That Therefore I Am, transl. D. Willis, New York: Fordham University Press.
10.Dreyfus, H. (2002). Heidegger’s History of the Being of Equipment. W: Hubert Dreyfus, Harrison Hall (red.), Heidegger: A Critical Reader, Oxford: Blackwell.
11.Heidegger, M. (1983). Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
12.Heidegger, M. (1987) Zollikoner Seminare: Protokolle-Gespräche-Briefe Herausgegeben von Medard Boss, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
13.Heidegger, M. (1992) O źródle dzieła sztuki, tłum. L. Falkiewicz, Sztuka i Filozofia, 5.
14.Heidegger, M. (1996). Przyczynki do filozofii. Z wydarzania, przeł. B. Baran, J. Mizera, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
15.Heidegger, M. (1997c). Besinnung, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
16.Heidegger, M. (1997a). Powiedzenie Anaksymandra, tłum J. Sidorek, [w:] idem, Drogi lasu, Warszawa: Aletheia.
17.Heidegger, M. (1997b). Źródło dzieła sztuki, tłum J. Mizera, [w:] tegoż, Drogi lasu, tłum. J. Gierasimiuk i in., Warszawa: Aletheia.
18.Heidegger, M. (1999). List o »humanizmie«, tłum. J. Tischner, [w:] idem, Znaki drogi, Warszawa: Aletheia.
19.Heidegger, M. (2000). Co zwie się myśleniem?, przeł. J. Mizera, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Heidegger, M. (2001). Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych, przeł. J. Mizera, Warszawa: Wyd. KR.
21.Heidegger, M. (2002a) Pytanie o technikę, tłum. J. Mizera, [w:] idem, Odczyty i rozprawy, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
22.Heidegger, M. (2002b). Budować, mieszkać, myśleć, tłum. J. Mizera, [w:] idem, Odczyty i rozprawy, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
23.Heidegger, M. (2002c). „…poetycko mieszka człowiek…”, tłum. J. Mizera, [w:] idem, Odczyty i rozprawy, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
24.Heidegger, M. (2002d). Przezwyciężenie metafizyki, tłum. J. Mizera, [w:] idem, Odczyty i rozprawy, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
25.Heidegger, M. (2005). Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
26.Heidegger, M. (2007). Ontologia (Hermeneutyka faktyczności), tłum. M. Bonecki, J. Duraj, Nowa Wieś: Wydawnictwo Rolewski.
27.Heidegger, M. (2009), Podstawowe problemy fenomenologii, przeł. B. Baran, Warszawa: Aletheia.
28.Jaran, F., Perrin C. (2013). The Heidegger Concordance. London: Bloomsbury.
29.Kettering, E. (1987). Nähe. Das Denken M. Heideggers, Pfullingen: Neske 1987.
30.Kleinberg-Levin, D. (2005). Gestures of Ethical Life: Reading Hölderlin’s Question of Measure After Heidegger, Stanford: Stanford University Press.
31.Lemmens, P., V. Blok, J. Zwier, (2017). ‘Toward a Terrestrial Turn in Philosophy of Technology,’ Techné: Research in Philosophy and Technology, 21(2–3).
32.Malabou, C. (2017) Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej, tłum. P. Skalski, Warszawa: Fundacja Hr. Cieszkowskiego.
33.Mizera, J. (2006). W stronę filozofii niemetafizycznej. Martina Heideggera droga do innego myślenia, Kraków: Wyd. UJ.
34.Richardson, W.J., (2003). Heidegger, Through Phenomenology to Thought, New York: Fordham UP.
35.Thomson, I. (2004). ‘Ontology and Ethics at the Intersection of Phenomenology and Environmental Philosophy,’ Inquiry, 47.
36.Vogel, S. (2015). Thinking like a Mall. Cambridge: MIT Press.
37.Yates, C. (2013). ‘Poetizing and the Question of Measure’, Studia Philosophiae Christianae UKSW, 49(4).
38.Zimmerman, M. (1990). Heidegger’s Confrontation with Modernity: Technology, Politics, and Art. Bloomington: Indiana University Press.
39.Zwier, J., V. Blok. (2019). ‘Seeing Through the Fumes: Technology and Asymmetry in the Anthropocene,’ Human Studies.