Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2021.53-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 53 (2021)
Koncepcja pośmiertnej szkody – czy jest warta utrzymania?

Autorzy: Olga Dryla ORCID
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: szkoda pośmiertna szkoda śmierci osoba postmortem osoba antemortem obowiązki wobec zmarłych
Rok wydania:2021
Liczba stron:19 (69-87)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pytanie o źródła i zakres naszych obowiązków wobec zmarłych to kwestia fundamentalna, leżąca u podstaw rozstrzygnięć praktycznych w tak odległych wydawać by się mogła dziedzinach nauki jak archeologia (zasady wydobywania i ekspozycji ludzkich szczątków) i biomedycyna (zasady wykorzystywania ludzkich szczątków w celach badawczych i edukacyjnych). Prezentowany artykuł został poświęcony znajdującej się w centrum debaty, koncepcji pośmiertnych szkód autorstwa J. Feinberga wraz z jej nieintuicyjnymi konsekwencjami, wysuwanymi wobec niej kontrargumentami oraz kontrpropozycjami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrews, L.B. (1998). Do the Dead Have Interests? Policy Issues for Research After Life (with D. Nelkin). American Journal of Law & Medicine, 24 (2&3), 261-291.
2.Broad, C.D. (1971). Egoism as a theory of human motives. W: C. D. Broad (red.), Broad’s Critical Essays in Moral Philosophy (s. 247-261). London: George Allen & Unwin.
3.Buchanan, A. (1988). Advance Directives and the Personal Identity Problem. Philosophy and Public Affairs, 17 (4), 277-302.
4.Callahan, J.C. (1987). On Harming the Dead. Ethics, 97 (2), 341-352.
5.Dryla, O. (2020). Dwugłos w sprawie dopuszczalności badań naukowych z wykorzystaniem ludzkiego materiału biologicznego. Problemy prawne z perspektywy etycznej. Forum Prawnicze 3, (59), 16-27.
6.Feinberg, J. (1974). The Rights of Animals and Unborn Generations. W: W. Blackstone (red.), Philosophy and Environmental Crisis (s. 43-68). Athens: University of Georgia Press.
7.Feinberg, J. (2003). The Moral Limits of the Crime Law Volume 1: Harm to Others. Oxford Scholarship Online.
8.Glannon, W. (2001). Persons, Lives, and Posthumous Harms. Journal of Social Philosophy, 32 (2), 127-142.
9.Hume, D. (1975). Badania dotyczące zasad moralności. Dodatek II – O samolubstwie. Tłum. A. Hochweld. Warszawa: PWN.
10.Levenbook, B.B. (1984). Harming Someone after His Death. Ethics, 94 (3), 407-419.
11.Luper, S. (2004). Posthumous Harm. American Philosophical Quarterly, 41 (1), 63-72.
12.Luper, S. (2019). Death. W: Edward N. Zalta (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition). Pobrano z: https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/death/.
13.Partridge, E. (1981). Posthumous Interests and Posthumous Respect, Ethics, 91 (2), 243-264.
14.Portmore, D.W. (2007). Desire Fulfillment and Posthumous Harm. American Philosophical Quarterly, 44 (1), 27-38.
15.Rachels, J. (1986). The End of Life, Oxford: Oxford University Press.
16.Ross, W.D. (1939). Foundation of Ethics. Oxford: Clarendon Press.
17.Twardowski, K. (1927). Czy człowiek postępuje zawsze egoistycznie? W: K. Twardowski, Rozprawy i artykuły filozoficzne (s. 362-367). Lwów.