Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.43-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 43 (2018)
Pojęcie nieśmiertelności w filozofii Johna Harrisa (The notion of immortality in John Harris's philosophy)
(THE NOTION OF IMMORTALITY IN JOHN HARRIS'S PHILOSOPHY)

Authors: Bartosz Pokorski
Uniwersytet Łódzki
Keywords: immortality human enhancement enhancing evolution John Harris
Year of publication:2018
Page range:22 (43-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The notion of immortality in John Harris's philosophy The main goal of this article is to analyze the notion of immortality, to place it in the context of bioethical debate over the concept of human enhancement and to present problems related to these issues. In the text, I attempt to briefly discuss the question of human enhancement in reference to the technological progress and Harris's program of enhancing evolution. Afterwards I try to show what for Harris immortality is, what types of it he distinguishes, why is it worth dealing with and how. Finally, I present the main allegations against immortality and the way Harris opposes them. A side goal, or rather a postulate, is my attempt to propose a direction for further research both on the issue of immortality and in the field of human enhancement.
Download file

Article file

Bibliography

1.Austad, S. N. (1997), Why We Age : What Science Is Discovering About the Body's Journey Through Life, New York: John Wiley & Sons, Inc.
2.Glannon, W. (2002), Identity, prudential concern and extended lives, [w:] „Bioethics” 16:266–83.
3.Harris, J. (2002), Intimations of immortality: the ethics and justice of life extending therapies, [w:] M. Freeman (red.) Current Legal Problems. Oxford: Oxford University Press, 65 – 95.
4.Harris, J. (2008), Enhancing Evolution. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
5.Jonas, H. (1992), The burden and blessing of mortality, [w:] „The Hastings Center Report” 22:34–40
6.Kaczmarek, E. (2015), Autentyczność emocji w bioetycznym sporze o ulepszanie człowieka. Czy „pigułka szczęścia” może dać prawdziwe szczęście?, [w:] Etyka 51, 3 – 17.
7.Perlikowski, Ł. Dominiak, Ł. Płotka, B. (2013), Współczesne podziały biopolityczne w świetle sporu wokół doskonalenia człowieka, „Studia Polityczne”, 31, 175 – 189.
8.Shakespeare, W. (1980), Jak wam się podoba, [w:] S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, (red.) William Shakespeare Dzieła dramatyczne. T. 2. Warszawa: PIW, 217 – 341.