Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     DOI: 10.18276/ab.2017.24-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / No. 24
Lichen biota of the “Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego” nature reserve in the Cedynia Landscape Park (NW Poland)
(Biota porostów rezerwatu “Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego” w Cedyńskim Parku Krajobrazowym)

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (159-170)
Słowa kluczowe: porosty kserotermiczne porosty rzadkie gatunki chronione porosty zagrożone rezerwat przyrody NW Polska
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anetta Wieczorek
University of Szczecin, Deparment of Ecology & Environmental Protection, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Andrzej Łysko
Department of Environmental Protection and Management, Western Pomeranian University of Technology

Abstrakt

Porosty rezerwatu “Wrzosowiska Cedyńskie im. Wiesława Czyżewskiego” badano w 2005 i 2011 roku. Na badanym obszarze zaobserwowano 103 gatunki porostów. Wśrod nich 23 taksony to gatunki nowe na tym obszarze, niektóre z nich to porosty kalcyfilne np. Agonima gelatinosa i Collema crispum. Wiele z nich jest rzadkich na polskich nizinach, np. Cladonia stellaris, Rhizocarpon geographicum, R. polytropa, Stereocaulon condensatum i S. incrustatum.
Pobierz plik

Plik artykułu