Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     DOI: 10.18276/ab.2017.24-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / No. 24
Lichens and lichenicolous fungi of the “Wrzosowisko Sowno” nature reserve (NW Poland)
(Porosty rezerwatu „Wrzosowisko Sowno” (NW Polska))

Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (149-158)
Słowa kluczowe: porosty rezerwat Polska Pomorze
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anetta Wieczorek
University of Szczecin, Deparment of Ecology & Environmental Protection, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Katarzyna Hnat
Student of biology at the University of Szczecin

Abstrakt

Badania nad biotą porostów rezerwatu „Wrzosowisko Sowno” przeprowadzono w latach 2006–2014. Na badanym obszarze stwierdzono 85 gatunków porostów i 5 grzybów naporostowych. Ponad 52% bioty porostów stanowiły gatunki nadrzewne, wśród których występowały taksony rzadkie i zagrożone w skali całego kraju. Blisko połowę gatunków stanowiły porosty o plesze skorupiastej. Najmniej licznie reprezentowane są epility, co zwiazane jest z brakiem odpowiednich siedlisk dla tej grupy porostów.
Pobierz plik

Plik artykułu