Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330    OAI    DOI: 10.18276/ab.2017.24-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 24
Lichens and lichenicolous fungi of the “Golczewskie Uroczysko” nature reserve (NW Poland)
(Porosty rezerwatu „Golczewskie Uroczysko” (NW Polska))

Autorzy: Anetta Wieczorek
University of Szczecin, Deparment of Ecology & Environmental Protection, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Kamila Tyczkowska
Student of biology at the University of Szczecin
Słowa kluczowe: porosty rezerwat Polska Pomorze
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (141-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania prowadzono nad biotą porostów rezerwatu „Golczewskie Uroczysko”. Stwierdzono w sumie 68 gatunków porostów i 5 grzybów naporostowych. Ponad 56% bioty porostów stanowiły gatunki nadrzewne, wsród których występowały taksony rzadkie i zagrożone w skali całego kraju. Blisko połowę wszystkich gatunków stanowiły porosty o plesze skorupiastej. Charakterystyczna cechą lichenobioty badanego rezerwatu jest duży udzial gatunków występujących na pojedynczych stanowiskach.
Pobierz plik

Plik artykułu