Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330    OAI    DOI: 10.18276/ab.2017.24-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 24
Water quality and ecological role of urban lake: a case study of Słoneczne Lake in Szczecin (NW-Poland)
(Jakość wody i ekologiczna rola jeziora śródmiejskiego na przykładzie Jeziora Słonecznego w Szczecinie (NW-Polska))

Autorzy: Tymoteusz Miller ORCID
University of Szczecin, Department of Chemistry and Natural Waters Management, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Aleksandra Drozdowska
University of Szczecin, Student science club of research and protection of natural water ecosystems in the city of Szczecin, Faculty of Biology

Andrzej Zawal ORCID
University of Szczecin, Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Gorzysław Poleszczuk
University of Szczecin, Department of Chemistry and Natural Waters Management, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology
Słowa kluczowe: jakość wody jezioro miejskie analiza skupień analiza czynnikowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (57-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono zróżnicowanie jakości wody w miejskim przepływowym zbiorniku wodnym na przykładzie Jeziora Słonecznego w Szczecinie wzdłuż drogi spływu wód przez zbiornik wodny, oznaczając 21 wybranych wskaźników jakości wody w odstępach ok. jednomiesięcznych. Określano jakość wody na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawnych w Polsce. Na podstawie zebranych danych i wykorzystaniu technik chemometrycznych podjęto próbę określenia roli, jaką pełni Jezioro Słoneczne w sieci hydrologicznej miasta Szczecina.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Affum, A.O., Osae, S.D., Nyarko, B.J.B., Afful, S., Fianko, J.R., Akiti, T.T., Adomako, D. (2015). Total co¬liforms, arsenic and cadmium exposure through drinking water in the Western Region of Ghana: ap¬plication of multivariate statistical technique to groundwater quality. Environ Monit Assess., 2 (187), 1–23. DOI: 10.1007/s10661-014-4167-x.
2.Angyal, Z., Sárközi, E., Gombás, Á., Kardos, L. (2016). Effects of land use on chemical water quality of three small streams in Budapest. O Geosci., 1 (8), 133–142. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2016-0012.
3.APHA (2012). Standard methods for examination of water and wastewater, 16th ed. Washington.
4.Badillo-Camacho, J., Reynaga-Delgado, E., Barcelo-Quintal, I., del Valle, P.F.Z., López-Chuken, U.J., Orozco-Guareño, E. (2015). Water quality assessment of a tropical Mexican lake using multivariate statistical techniques. J Environ Protect. 3 (6), 215. DOI: 10.4236/jep.2015.63022.
5.Białecki, T., Turek-Kwiatkowska, L. (1991). Szczecin stary i nowy. Encyklopedyczny zarys historycznych dzielnic i osiedli oraz obiektów fizjograficznych miasta. Szczecin: Wyd. STK.
6.Chow, M.F., Shiah, F.K., Lai, C.C., Kuo, H.Y., Wang, K.W., Lin, C.H, Ko, C.Y. (2016). Evaluation of surface water quality using multivariate statistical techniques: a case study of Fei-Tsui Reservoir basin, Taiwan. Environ Eart Sci. 1 (75), 6. DOI: 10.1007/s12665-015-4922-5.
7.Gao, H., Song, Lv.C., Zhang, Y., Zheng, Y., Wen, L.Y., Yu, H. (2015). Chemometrics data of water quality and environmental heterogeneity analysis in Pu River, China. Environ Earth Sci., 9 (73), 5119-5129. DOI: 10.1007/s12665-015-4233-x.
8.Gutchess, K., Jin, L., Lautz, L., Shaw, S.B., Zhou, X., Lu, Z. (2016). Chloride sources in urban and ru¬ral headwater catchments, central New York. Sci Tot Environ., 565, 462–472. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.04.181.
9.Hill, M.J., Biggs, J., Thornhill, I., Briers, R.A., Gledhill, D.G., White, J.C., Hassall, C. (2017). Urban ponds as an aquatic biodiversity resource in modified landscapes. Glob Change Boil., 3 (23), 986–999. DOI: 10.1111/gcb.13401.
10.Hłyńczak, A., Baranowska-Bosiacka, I., Janeczko, A. (1998). Występowanie niektórych metali ciężkich w wybranych zbiornikach wodnych Szczecina. Archiwum Ochrony Środowiska, 1 (24), 57–67.
11.Huser, B.J., Futter, M., Lee, J.T., Perniel, M. (2016). In-lake measures for phosphorus control: The most feasible and cost-effective solution for long-term management of water quality in urban lakes. Wat Res., 97, 142–152. DOI: 10.1016/j.watres.2015.07.036.
12.Kazi, T.G., Arain, M.B., Jamali, M.K., Jalbani, N., Afridi, H.I., Sarfraz, R.A. (2009). Assessment of water quality of polluted lake using multivariate statistical techniques: A case study. Ecotox Environ Safety, 2 (72), 301–309. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2008.02.024.
13.Kumar, A.S., Reddy, A.M., Srinivas, L., Reddy, P.M. (2014). Assessment of surface water quality in hy¬derabad lakes by using multivariate statistical techniques, Hyderabad – India. Environ Pollut., 2 (4), 14–23. DOI: 10.5539/ep.v4n2p14.
14.Kumarasamy, P., James, R.A., Dhams, H.U., Byeon, C.W., Ramesh, R. (2014). Multivariate water quality assesment for the Tamiraparani river basin, Southern India. Environ Earth Sci., 71, 2241–2451. DOI: 10.1007/s12665-013-2644-0.
15.Li, D., Huang, D., Guo, C., Guo, X. 2015. Multivariate statistical analysis of temporal-spatial variations in water quality of a constructed wetland purification system in a typical park in Beijing, China. Environ Monit Assess., 1 (187), 1–14. DOI: 10.1007/s10661-014-4219-2.
16.Loganathan, G., Krishnaraj, S., Muthumanickam, J. (2015). Chemometric and trend analysis of water quality of the South Chennai lakes: an integrated environmental study. J Chemometr., 29, 59–68. DOI: 10.1002/cem.2664.
17.Miller, T., Svobodova, Z., Meller, E., Poleszczuk, G. (2016). Glebokie Lake in Szczecin after hydrotechnical regulations. Ecol Chem Eng S., 1 (23), 71–86. DOI: 10.1515/eces-2016-0005.
18.Mustapha, A., Aris, A.Z., Juahir, H., Raml, M.F., Kura, N.U. (2013). River water quality assessment us¬ing environmentric techniques: case study of Jakara River Basin. Environ Sci Pollut Res, 8 (20), 5630–5644. DOI: 10.1007/s11356-013-1542-z.
19.Najar, I.A., Khan, A.B. (2012). Assessment of water quality and identification of pollution sources of three lakes in Kashmir, India, using multivariate analysis. Environ Earth Sci, 8 (66), 2367–2378. DOI: 10.1007/s12665-011-1458-1.
20.Niedźwiecki, E., Wojcieszczuk, T., Poleszczuk, G., Meller, E., Malinowski, R., Sammel, A. (2007). Skład chemiczny osadów dennych zbiorników wodnych Rusałka i Słoneczne aglomeracji szczecińskiej i możliwości ich wykorzystania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 520, 353–362.
21.Olguín, E.J., Sánchez-Galván, G., Melo, F.J., Hernández, V.J., González-Portela, R.E. (2017). Long-term assessment at field scale of Floating Treatment Wetlands for improvement of water quality and provision of ecosystem services in a eutrophic urban pond. Sci Total Environ, 584, 561–571. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.072.
22.Regulation (2016). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu kla¬syfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. poz. 1187).
23.Schüring, J., Schulz, H.D., Fischer, W.R., Böttcher, J., Duijnisveld, W.H.M. (2000). Redox. Fundamentals, Processes and Applications. Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-04080-5.
24.Singh, S.K., Singh, P., Gautam, S.K. (2016). Appraisal of urban lake water quality through numerical index, multivariate statistics and earth observation data sets. Int J Environl Sci Tech, 2 (13) 445–456. DOI: 10.1007/s13762-015-0850-x.
25.Song, K., Winters, C., Xenopoulos, M.A., Marsalek, J., Frost, P.C. (2017). Phosphorus cycling in urban aquatic ecosystems: connecting biological processes and water chemistry to sediment P fractions in urban stormwater management ponds. Biogeochem, 1–2 (132) 2 03–212. DOI: 10.1007/s10533-017-0293-1.
26.Tadajewski, A., Rutkowski, D. (1993). Stan wód jezior Szczecina i okolic oraz kanałów i basenów Portu Szczecińskiego. In: J. Jasnowska (ed.). Stan środowiska miasta i rejonu Szczecina (pp. 205–218). ESOFT.
27.Taoufik, G., Khouni, I., Ghrabi, A. (2017). Assessment of physic-chemical and microbiological surface water quality using multivariate statistical techniques: a case study of the Wadi El-Bey River. Tunisia. Arab J Geosci, 10, 181. DOI: 10.1007/s12517-017-2898-z.
28.Wang, Y., Wang, P., Bai, Y., Tian, Z., Li, J., Shao, X., Mustavich, L.F. (2013). Assessment of surface water quality via multivariate statistical techniques: A case study of the Songhua River Harbin region, China. J Hydr Environ Res, 1 (7), 30–40. DOI: 10.1016/j.jher.2012.10.003.