Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330    OAI    DOI: 10.18276/ab.2017.24-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 24
Preliminary data on the epigeic beetle fauna (Coleoptera) of the Golczewskie Uroczysko Nature Reserve
(Wstępne dane do poznania fauny chrząszczy epigeicznych (Coleoptera) Rezerwatu przyrody „Golczewskie Uroczysko”)

Autorzy: Brygida Radawiec
Institute of Biology and Environment protection of Pomeranian University

Łukasz Baran
University of Szczecin, Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Przemysław Śmietana
University of Szczecin, Deparment of Ecology & Environmental Protection, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Ewa Sarnacka
University of Szczecin, Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology

Andrzej Zawal
University of Szczecin, Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology
Słowa kluczowe: chrząszcze epigeiczne Coleoptera: Catopidae Carabidae Elateridae Geotrupidae Silphidae Staphylinidae Tenebrionidae Rezerwat przyrody „Golczewskie Uroczysko”
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (19-27)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania były prowadzone w maju–sierpniu 2006 roku na terenie Rezerwatu przyrody „Golczewskie Uroczysko”, UTM WV06, za pomocą 10 pułapek ziemnych z glikolem etylenowym. Zebrano 2178 chrząszczy, należących do 71 gatunków z 15 rodzin. Fauna chrząszczy epigeicznych rezerwatu ukształtowana główne przez gatunki leśne, łąkowe i torfowiskowe, W siedliskach leśnych występują stabilne populacje 3 gatunków biegaczy objętych ochroną częściową: Carabus convexus, Carabus coriaceus oraz Carabus glabratus. Do najcenniejszych przyrodniczo można zaliczyć hygrofilne gatunki torfowiskowe: Agonum ericeti (VU), Pterostichus rhaeticus, Agonum hypocrita, Limodromus krynickii, Oodes helopioides (VU), oraz rzadki sprężyk Paraphotistus impressus ze słabo poznanymi preferencjami ekologicznymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrovich, O.R. (2004). List of species. Wykaz gatunków – Coleoptera: Carabidae. In: W. Bogda¬nowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (eds.), Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (1, pp. 32–42). Warszawa: MiIZ PAN.
2.Aleksandrowicz, O. (2014). Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) west of the forest zone of the Russian Plain. Fauna, zoogeography, ecology, faunogenesis. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
3.Aleksandrowicz, O.R., Browarski, B., Stachowiak, M. (2017). Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the marsh complex “Torfiaki” (Mazuian Lakeland). In: OV Yanchurevich et al. (eds.), Zoological readings – 2017: Proceeding of the International Scientific and Practical Conference (Grodno, March 15–17, 2017), (pp. 11–19). Grodno [in russian].
4.Burakowski, B., Mroczkowski, M., Stefańska, J. (1974). Chrząszcze – Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae 2. Katalog Fauny Polski. Cz. 23, t. 3. Warszawa: PWN.
5.Burakowski, B., Mroczkowski, M., Stefańska, J. (1985). Chrząszcze – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. Katalog Fauny Polski. T. 23, z. 10. Warszawa: PWN.
6.Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora – Natura 2000.
7.Främbs, H., Dormann, W., Mossakowski, D. (2002). Spatial distribution of carabid beetles on Zehlau Bog. Baltic J. Coleopterol., 1 (2), 7–13.
8.Ilnicki, P. (2002). Torfowiska i torf. Poznań: Wydawnictwo AR w Poznaniu.
9.Koch, K. (1989). Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Krefeld: Goecke & Evers Verlag.
10.Kondracki, J. (2004). Geografia Fizyczna Polski. Warszawa: PWN.
11.Krogerus, R. (1960). Ökologische Studien über nordischer Moorarthropoden. Artendbestand, ökologische Faktoren, Korrelation der Arten. Commentat. Biol., 3 (21), 238.
12.Kuśka, A. (1995). Omomiłki (Coleoptera, Cantharidae): Cantharinae i Silinae Polski. Monografie Fauny Polski. T. 21. Warszawa: PWN.Preliminary data on the epigeic beetle fauna (Coleoptera) of the Golczewskie Uroczysko Nature Reserve 27
13.Mossakowski, D. (1970). Ökologische Untersuchungen an epigäischen Coleopteren atlantischer Moor- und Heidestandorte. Z. Wiss. Zool., 1–2 (181), 233–316.
14.Mossakowski, D., Främbs, H., Lakomy, W. (2003). The Carabid and Staphylinid fauna of raised bogs. A comparison of Northwest Germany and the Baltic region. Baltic J. Coleopterol., 2 (3), 137–144.
15.Pawłowski, J., Kubisz, D., Mazur, M. (2002). Coleoptera Chrząszcze. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. In: Z. Głowaciński (ed.), Red list of threatened animals in Poland. Polish Academy of. Sciences, institute of Nature Conservation PAS (pp. 88–110). Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody.
16.Peus, F. (1928). Beitrage zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore. Eine ökologische Studie. Insekten, Spinnentiere (teilw.). Wirbeltiere. Z. Morphol. Ökol. Tiere, 12, 533–683.
17.Peus, F. (1932). Die Tierwelt der Moore unter besonderer Berücksishtigung der europaischen Hochmoore. Hendbuch der Moorkunde III. Berlin.
18.Renkonen, O. (1938). Statistisch-ökologische Untersuchungen über die terrestrische Käferwelt der finnischen Bruchmoore. Ann. Zool. Soc. Zool,-Boot. Fennicae, 1 (6).
19.Roubal, J. (1934). Die Coleopterenwelt (Thyrphobionte, Tyrphophile, Tyrphoxene etc.) der Treboner (Wittingauer) Moore. Folia Zool. Hydrobiol., 7, 56–97.
20.Sjörs, H. (1983). Mires of Sweden. In: A.J.P. Gore (ed.), Ecosystems of the world Vol. 4B. Mires: swamp, bog, fen, moor. Regional studies. Amsterdam–Oxford–New York: Elsevier Scientific Publishing Company.
21.Skwarra, E. (1929). Die Käferfauna des Zehlaubruches (Beitr. Zur Fauna des Zehlau-Hochmoores in Ostpreussen, VI). Schriften der Königlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg, 2 (66), 181–274.
22.Sushko, G.G. (2006). Fauna and ecology of Coleoptera (Ectognatha, Coleoptera) of the raised peat-bog of the Byelorussian Poozerye. Vitebsk: VSU them. PM Masherov.
23.Tews, J., Brose, U., Grimm, V., Tielbörger, K., Wichmann, M.C., Schwager, M., Jeltsche, F. (2004). Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. J. of Biogeography, 31, 79–92.
24.Thiele, H.U. (1977). Carabid beetles in their environments. A Study on Habitat Selection by Adaptation in Physiology and Behaviour. Berlin–Heidelberg–New York: Springer–Verlag.
25.Żurek S. (1987). Złoża torfowe Polski na tle stref torfowych Europy. Dokumentacja Geograficzna, 4.