Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     DOI: 10.18276/ab.2017.24-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / No. 24
Syntomus pallipes (Dejean, 1825) (Coleoptera: Carabidae) – ground beetle new to Belarus
(Syntomus pallipes (Dejean, 1825) – nowy gatunek dla fauny Białorusi z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae))

Rok wydania:2017
Liczba stron:4 (15-18)
Słowa kluczowe: Coleoptera Carabidae Syntomus pallipes (Dejean 1825) new record SE Belarus
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Oleg Aleksandrowicz
Institute of Biology and Environment protection of Pomeranian University

Artsiom Ostrovsky
Gomel State Medical University

Abstrakt

Syntomus pallipes (Dejean, 1825) was recorded for the first time in Belarus from Gomel city (SE Belarus).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrowicz, O. (2011). Recent records of steppe species in Belarus, first indications of a steppe species invasion? ZooKeys, 100, 475–485.
2.Aleksandrowicz, O. (2014). Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) west of the forest zone of the Russian Plain. Fauna, zoogeography, ecology, faunogenesis. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
3.Burakowski, B., Mroczkowski, M., Stefańska, J. (1974). Chrząszcze – Coleoptera. Biegaczowate – Carabi¬dae 2. Katalog Fauny Polski. Cz. 23, t. 3. Warszawa: PWN.
4.Halinovsky, M.G., Kritskaya, A.N., Kabysheva, A.A. (2015). Rare and new species of beetles (Coleoptera) of the Gomel region for the fauna of Belarus. In: O.V. Yanchurevich et al. (eds.), Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Grodno, April 22–24, 2015) (pp. 69–70). Grodno: Grodno State University.
5.Hepner, M., Milasowszky, N., Strodl, M.A. (2008). Beiträge zur Spinnen- und Laufkäferfauna Wiens (Arachnida, Araneae; Coleoptera, Carabidae): Untersuchungen einer Wiese und einer Ruderalfläche im Bezirk Innere Stadt. Beiträge zur Entomofaunistik, 9, 51–65.
6.http://baza.biomap.pl/en/taxon/species-syntomus_pallipes/mapb.
7.Kabak, I. (2003). Tribe Lebiini Bonelli, 1810. In: I. Löbl, A. Smetana (eds.), Catalogue of Palaearctic Co¬leoptera, Vol. 1: Archostemata – Myxophaga – Adephaga (pp. 408–439). Stenstrup: Apollo Books.
8.Koch, K. (1989). Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Krefeld: Goecke & Evers Verlag.
9.Kuśka, A. (2007). Koleopterofauna Górnego Śląska i jej związki z fauną Czech i Moraw. In: J.A. Lis, M.A. Mazur (eds.), Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej (pp. 29–35). Opole: Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski.
10.Lorenz, W. (2005). A systematic list of extant ground beetles of the world (Coleoptera „Geadephaga”: Trachypachidae and Carabidae incl. Paussinae, Cicindelinae, Rhysodinae). 2nd edition. Germany: Tutzing.
11.Pawłowski, J., Kubisz, D., Mazur, M. (2002). Coleoptera Chrząszcze. In: Z. Głowaciński (ed.), Czerwona Lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (pp. 88–100). Kraków: Polska Akademia Nauk, In¬stytut Ochrony Przyrody.
12.Persohn, M. (2004). 112. Syntomus Hope. In: G. Müller-Motzfeld (ed.), Die Käfer Mitteleuropas. Adephaga 1. Carabidae (Laufkäfer). Bd. 2 (pp. 472–474). Heidelberg: Spektrum.
13.Schmidt, J., Trautner, J., Müller-Motzfeld, G. (2016). Rote Liste und Gesamtartenliste der Laufkäfer (Co¬leoptera: Carabidae) Deutschlands. 3. Fassung, Stand April 2015. Naturschutz und Biologische Viel¬falt, 70 (4), 139–204.
14.Veselý, P. (2002). Střevlíikoví brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). Die Laufkäfer Prags (Coleoptera, Carabidae). Praha: Clarion Production.
15.Vigna Taglianti, A. (2013). Fauna Europaea: Coleoptera, Carabidae. Fauna Europaea version 2.6. Retri¬ved from: http://www.fauna-eu.org.