Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 1230-3976     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2015.22-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 22
Botanical origin of West Pomeranian Honeys

Autorzy: Aleksandra Kruczek
University of Szczecin, Faculty of Biology, Department of Botany and Nature Conservation, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Poland

Alina Stacewicz
University of Szczecin, Faculty of Biology, Department of Botany and Nature Conservation, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: melisopalinology, pollen analysis, allergy
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (120-131)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Melisopalinological studies were carried out on 24 samples of honeys from bee-keepers affiliated in the Regional Association of Beekeepers in Szczecin. Honeys were obtained in 2014. Microscopic slides were prepared by performing a smear of honey on a slide. To close the slides a glycerol-gelatine adhesive with alkaline fuchsin was used. Quantitative and qualitative analysis of pollen contained in 1 g of honey was performed.More than 90 000 pollen grains were identified in the examined samples of honeys: 47 of entomophilous taxa and a few of anemophilous taxa. Among the nectariferous plant pollen, the highest pollen frequency (above 50%) has been estimated for Brassicaceae (with Brassica napus), calluna vulgaris, Asteraceae (with Centaurea sp.).In individual honey samples, from 5 up to 22 taxa of nectariferous plants were noted. One gram of honey contained 4196 pollen grains on average. Based on the microscopic analysis results, 11 multifloral and 11 monofloral honeys were distinguished, the latter of which containing 4 honeys not covered by Polish Standard. One sample had an especially low content of pollen. One sample was not a bee honey.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszak J. 1993. Ekologia pszczół. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.
2.Bogdanov S., Jurendic T., Sieber R. et al. 2008. Honey for nutrition and health: a Review. American Journal of the college of nutrition, 27: 677–689.
3.Crompton C., Wojtas W. 1993. Pollen grains of canadian honey plants. Canada Communication Group Publishing, Ottawa.130
4.StacewiczDyakowska J. 1959. Podręcznik palynologii. Metody i problemy. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
5.Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. 2006. Alergenne działanie miodu pszczelego. Acta Agrobotanica, 59 (1): 257–263.
6.Klepacz-Baniak J., Czekońska K. 2005. Stopień wykorzystania wybranych roślin pyłkodajnych przez pszczołę miodną. Materiały z XLII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Puławy, pp. 99–100.
7.Lipiński M. 1979. Pożytki pszczele, zapylanie i miododajność roślin. PWRiL, Warszawa.
8.Lokutova O., Teper D., Polishuk V. 2005. The study of pollen spectrum of honey from Central and Southern part of Ukraine. Materiały z XLII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Puławy, pp. 110–111.
9.Louveaux J., Maurizio A., Vorwohl G. 1970. Les mẻthodes de la melissopalynologie. Apidologie, 1 (2).
10.Maurizio A. 1939. Untersuchungen zur quantitativen Pollenanalyse des Honigs. Mitt. aus d. Geb. d. lebensmittelunters. und Hygiene, XXX (27).
11.Maurizio A. 1953. Weitere Untersuchungen an Pollenhöschen. Beihefte zur Schweizerizchen Bienen-Zeitung, 2 (20): 485–556.
12.Pfister R. 1895. Versuch. Einer Mikroskopie des Honigs. Forschungsbereich Lebensmittel. Bez. Hyg. Pharm., 2 (1): 1– 9; 2 (2): 29–35.
13.Polska Norma – Miód pszczeli. PN-88/A-77626.Rada Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu. Dz.U. L 10 z 12.1.2002.
14.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Dz.U. 2003, Nr 181, poz. 1773.
15.Todd F.E., Vansell G.H. 1942. Pollen grains in nectar and honey. J. Econ. Entomol., 35.
16.Tomaszewska B., Chorbiński P. 2008. Anatomia pszczoły. In: Hodowla pszczół.
17.J. Wilde, J. Prabucki (ed.). PWRiL, Poznań.Warakomska Z. 1997. Obraz pyłkowy wielokwiatowych miodów Lubelszczyzny. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, Lublin, pp. 170–177.
18.Wróblewska A. 2002. Obraz pyłkowy miodów niektórych gmin Podlasia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EEE,X: 113–121