Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 1230-3976     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2015.22-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 22
Migration of amphibians and their Mortality on the road of Knyszyn forest landscape park

Autorzy: Maciej Arciszewski
Knyszyn Forest Landscape Park
Słowa kluczowe: amphifauna migration road mortality Poland Knyszyn Forest
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (1-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Spring migration and mortality of two common amphibian species on the road in one of the landscape parks in north-eastern Poland (Knyszyn Forest Landscpae Park) were studied in the years 2013–2015. During three years of the study, total number of 2745 individuals classified to 7 different species and one amphibian group were transfered through the road. The most popular species caught into the traps were: common toad, smooth newt and the common frog. Mortality of two studied amphibian species (Bufo bufoand rana temporaria) dropped over three years of the study. There were positive significant correlation between temperature and the number of migrating amphibians on the road.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrews K.M., Gibbons J.W., Jochimsen D.M. 2008. Ecological effects of roads on amphibians and reptiles: A literature review. Urban Herpetology, 3: 121–143.
2.Barton K., Rafinski J. 2006. Co-occurrence of agile frog (Rana dalmatina Fitz. in Bonaparte) with common frog (Rana temporaria L.) in breeding sites in southern Poland. Polish Journal of Ecology, 54: 151–157.
3.Błażuk J. 2010. Obserwacje martwych płazów i gadów na drogach w dolinie Sanu pod Otrytem i terenach przyległych. Wszechświat, 11: 144–146.
4.Brown G.P., Shine R. 2002. Influence of weather conditions on activity of tropical snakes. Austral Ecology, 27: 596–605.
5.Elzanowski A., Ciesiołkiewicz J., Kaczor M., Radwańska J., Urban R. 2009. Amphibian road mortality in Europe: a meta-analysis with new data from Poland. European Journal of Wildlife Research, 55: 33–43.
6.Forman R.T., Alexander L.E. 1998. Roads and their major ecological effects. Annual Review of Ecology and Systematics, 29: 207–231.
7.Glista D.J., Devault T.L., DeWoody J.A. 2008. Vertebrate road mortality predominantly impacts amphibians. Herpetological conservation and Biology, 3: 77–87.
8.Głowaciński Z., Rafiński J. 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. GIOŚ, Warszawa.
9.Grant R., Halliday T., Chadwick E. 2012. Amphibians’ response to the lunar synodic cycle – a review of current knowledge, recommendations, and implications for con-
10.servation. Behavioral ecology, ars135.
11.Gryz J., Krauze D. 2008. Mortality of vertebrates on a road crossing the Biebrza Valley (NE Poland). European Journal of Wildlife Research, 54: 709–714.
12.Hamer A.J., McDonnell M.J. 2008. Amphibian ecology and conservation in the urbanising world: a review. Biological conservation, 141: 2432–2449.
13.Hartel T. 2008. Movement activity in a Bombina variegata population from a deciduous forested landscape. North-estern journal of zoology, 4: 79–90.
14.Hels T., Buchwald E. 2001. The effect of road kills on amphibian populations. Biological conservation, 99: 331–340.
15.Juszczyk W. 1974. Płazy i gady krajowe. PWN, Warszawa.
16.Kovar R., Brabec M., Vita R., Bocek R. 2009. Spring migration distances of some Central European amphibian species. amphibia-reptilia, 30: 367–378.
17.Miller-Rushing A.J., Lloyd-Evans T.L., Primack R.B., Satzinger P. 2008. Bird migration times, climate change, and changing population sizes. Global change Biology, 14: 1959–1972.
18.Puky M. 2003. Amphibian mitigation measures in central-Europe. ecotoxicology Lead campus Program, 11: 413–429.
19.Sołtysiak M., Motyka L. 2004. Monitoring wczesnowiosennych migracji godowych płazów w 2004 r. w rejonie Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Biologia płazów i gadów. Materiały pokonferencyjne, VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologi
20.Sołtysiak M., Rybacki M. 2010. Złe praktyki w opracowaniu i opiniowaniu raportów oceny oddziaływania na środowisko w zakresie herpetologii przy inwestycjach
21.drogowych na przykładzie obwodnicy Grodźca Śląskiego (województwo śląskie).
22.Materiały pokonferencyjne, X Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, pp. 150–156.
23.Wake D.B., Vredenburg V.T. 2008. Are we in the midst of the sixth mass extinction? A view from the world of amphibians. Proceedings of the National
24.academy of sciences of the United states of america, 105: 11466–11473.
25.Wołk K. 1978. Zabijanie zwierząt przez pojazdy samochodowe w Rezerwacie Krajobrazowym Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 34: 20–28.