Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2016.23-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 23
Morphological variation of Platanthera chlorantha (Orchidaceae) in forest sites of NW Poland
(Zmienność morfologiczna Platanthera chlorantha (Orchidaceae) w lasach północno- -zachodniej Polski)

Autorzy: Helena Więcław
Department of Plant Taxonomy and Phytogeography, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, University of Szczecin, Wąska 13, 71-415 Szczecin, Poland

Bartosz Kurnicki
Department of Botany and Nature Protection, Faculty of Biology, University of Szczecin, Felczaka 3a, 71-415 Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: morfologia zmienność warżki i ostrogi PCA Nadleśnictwo Dobrzany i Karnieszewice
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (139-149)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania terenowe przeprowadzono w latach 2011–2012 na obszarze Nadleśnictwa Dobrzany i Karnieszewice (NW Poland). Celem badań było sprawdzenie hipotezy o zmienności morfologicznej podkolana zielonawego (Platanthera chlorantha). Zmierzono 174 okazy i statystycznie przeanalizowano 16 cech morfologicznych; szczególną uwagę zwrócono na wielkość warżki i ostrogi. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że 1) zmienność cech morfologicznych badanych okazów prezentuje poziom niski; 2) cechy morfologiczne, takie jak: wielkość warżki, ostrogi, zalążni, przysadek, płatków bocznych i liści oraz wysokość roślin statystycznie istotnie różnią okazy z badanych stanowiskach; 3) nie ma wyraźnych różnic między wielkością warżki i ostrogi u okazów rosnących w cieniu i w miejscach słonecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bateman R.M., Rudall P.J. 2006. Evolutionary and Morphometric Implications of Morphological Variation Among Flowers Within an Inflorescence: A Case-Study Using European Orchids. Annals of Botany, 98: 975–993.
2.Bateman R.M., Sexton R. 2008. Is spur length of Platanthera species in the British Isles adaptively optimized or an evolutionary red herring? Watsonia, 27: 1–21.
3.Bateman R.M., Karen E., James K.E., Luo Y., Lauri R.K., Fulcher T., Cribb P.J., Chase M.W. 2009. Molecular phylogenetics and morphological reappraisal of the Platanthera clade (Orchidaceae: Orchidinae) prompts expansion of the generic limits of Galearis and Platanthera. Annals of Botany, 104: 431–445.
4.Claessens J., Kleynen J. 2006. Anmehungen zur Hybridbildung bei Platanthera bifolia und P. chlorantha. Journal Europäischer Orchideen, 38: 3–28.
5.Hultén E., Fries M. 1986. Atlas of North European vascular plants: north of the Tropic of Cancer. Königstein, Koeltz Scientific Books, p. 498.
6.Jeanmonod D., Gamisans J. 2007. (eds.). Flora Corsica. Édisud, p. 901.
7.Komarov V., Chernyakovskaya E. 1986. Flora of the U.S.S.R. (Flora SSSR). Volume 4: Liliiflorae and Microspermae. Bishen Singh Mahendra Pal Singh. Dehra Dun, India.
8.Lauber K., Wagner G. 2007. Flora Helvetica. Haupt Verlag, Bern-Stuttgard-Wien, p. 1631.
9.Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: Vademecum Geobotanicum 3. J.B. Faliński (ed.). Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, p. 537.
10.Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. In: Biodiversity of Poland 1, Z. Mirek (ed.). In. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 442.
11.Nilsson L.A. 1983. Processes of isolation and introgressive interplay between Platanthera bifolia (L.) Rich. and P. chlorantha (Custer) Reichb. (Orchidaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 87: 325–350.
12.Nilsson L.A. 1985. Characteristics and distribution of intermediates between Platanthera bifolia and P. chlorantha (Orchidaceae) in the Nordic countries. Nordic Journal of Botany, 5: 407–419.
13.Stace C.A. 1997. New Flora of the British Isles (2nd edn). Cambridge University Press, Cambridge, p. 1130.
14.Statsoft Inc. 2007. Statistica (data analysis software system), version 8.0. www. statsoft.com.
15.Stpiczyńska M. 2003. Floral longevity and nectar secretion of Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (Orchidaceae). Annals of Botany, 92: 191–197.
16.Webb D.A. 1980. Platanthera L.C.M. Rich. In: Flora Europaea 5, T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters, D.A. Webb (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, pp. 331–332.
17.Zając A. 1978. Założenia metodyczne atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Wiadomości Botaniczne, 22 (3): 145–155.
18.Zając A., Zając M. (eds.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, p. 714.
19.Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Biodiversity of Poland 2. Z. Mirek Z. (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 183.
20.Żukowski W. & Jackowiak B. 1995. Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. In: Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. In. Żukowski, B. Jackowiak (eds.). Prace Zakł. Taks. Roślin UAM, Bogunki, Wyd. Nauk. Poznań, 3, pp. 9–96.