Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2016.23-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 23
Body Mass Index (nutritional status) and concentrations of Ca, Cu, Fe, Mg, Zn, K, Na in the hair of young men from Tanzania
(Body Mass Index (status odżywienia) a zawartość pierwiastków Ca, Cu, Fe, Mg, Zn, K, Na we włosach u młodych mężczyzn z Tanzanii)

Autorzy: Ewa Rębacz-Maron
Department of Vertebrate Zoology and Anthropology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, University of Szczecin
Słowa kluczowe: BMI Na K Zn Mg Fe Cu Ca pierwiastki śladowe odżywianie
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (75-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nadmierna masa ciała jest obecnie problemem medycznym, społecznym, kulturowym, dużej części mieszkańców niemal wszystkich krajów. Mało jest badań o zależności pomiędzy zawartością pierwiastków w organizmie człowieka a masą ciała (stanem odżywienia) wśród ludności afrykańskiej. Celem prezentowanych badań było zbadanie współzależności między zawartością pierwiastków: Ca, Cu, Fe, Mg, Zn, K i Na we włosach a masą ciała u młodych mężczyzn z Tanzanii. Badani to młodzi mężczyźni (16.60 ±1.92 lat) z Tanzanii. Oznaczono zawartość Ca, Cu, Fe, Mg, Zn, K i Na we włosach i zbadano stopień korelacji pomiędzy zawartością analizowanych pierwiastków a kategorią BMI. Istotną statystycznie zależność, o średnim natężeniu wykazywała Cu vs. masy ciała, BMI, Ca, Zn, Fe. Wszystkie zmienne uwzględnione w równaniu regresji w 22% w yjaśniły z mienność BMI w g rupie osobników o prawidłowej masie ciała, a w 26% dla badanych z niedowagą. Analiza zawartości pierwiastków we włosach może być cennym źródłem istotnych informacji o niedoborach żywieniowych lub nieprawidłowym odżywianiu. Uzupełnienie informacji o wpływie zawartości pierwiastków na masę ciała, może pomóc zapobiec globalnemu tyciu, które jest zjawiskiem wielowątkowym i trudnym obecnie do zahamowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrews N.C. 1999. Disorders of iron metabolism. The New England Journal of Medicine, 341: 1986–1995.
2.Bae Y.K., Cho M.S. 2008. Analysis of hair tissue mineral contents according to body mass index. The Korean Journal of Food and Nutrition, 21: 256–262.
3.Barany E., Bergdahl I.A., Bratteby L.E., Lundh T., Samuelson G., Schutz A., Skerfving S., Oskarsson A. 2002. Trace element levels in whole blood and serum from Swedish adolescents. The Science of the Total Environment, 286 (1–3): 129–141.
4.Barbieri F.L., Cournil A., Souza Sarkis J.E., Benefice E., Gardon J. 2011. Hair trace elements concentration to describe polymetallic mining waste exposure in Bolivian Altiplano. Biological Trace Element Research, 139 (1): 10–23.
5.Bueno M.B., Cesar C.L., Martini L.A., Fisberg R.M. 2008. Dietary calcium intake and overweight: an epidemiologic view. Nutrition, 24 (11–12): 1110–1115.
6.Chandra R.K. 2002. Nutrition and the immune system from birth to old age. European Journal of Clinical Nutrition, 56 (Suppl. 3): 73–76.
7.Clouet P., Henninger C., Bezard J. 1986. Study of some factors controlling fatty acid oxidation in liver mitochondria of obese. Biochemical Journal (London), 239: 103–108.
8.Dean A.B., Darrell H., David Q., Karen U. 2001. Trace elements analysis in hair: factors determining accuracy, precision, and reliability. Alternative Medicine Review, 6: 472–481.
9.García O.P., Ronquillo D., Caamano Mdel C., Camacho M., Long K.Z., Rosado J.L. 2012. Zinc, vitamin A, and vitamin C status are associated with leptin concentrations and obesity in Mexican women: results from a cross-sectional study. Nutrition & Metabolism, 9 (1): 59.
10.Hambidge K.M., Hambidge C., Jacobs M., Baum J.D. 1972. Low levels of zinc in hair, anorexia, poor growth and hypogeusia in children. Pediatric Research, 6: 868–874.
11.Heaney R.P., Davies K.M., Lux M.J. 2002. Calcium ad weight: clinical studies. Journal of the American College of Nutrition, 21: 152–155.
12.Hong S.R., Lee S.M., Lim N.R., Chung H.W., Ahn H.S. 2009. Association between hair mineral and age, BMI and nutrient intakes among Korean female adults. Nutrition Research and Practice, 3 (3): 212–219.
13.Kidwell D.A., Lee E.H., De Lauder S.F. 2000. Evidence for bias in hair testing and procedures to correct bias. Forensic Science International, 107 (1–3): 39–61.
14.Kim O.Y., Baek S.H., Lee Y.J., Lee K.H. 2010. Association of increased hair calcium levels and enhanced augmentation index (AIx): a marker of arterial stiffness. Biological Trace Element Research, 138 (1–3): 90–98.
15.Kretsch M.J., Fong A.K.H., Green M.W., Johnson H.L. 1998. Cognitive function, iron status, and hemoglobin. European Journal of Clinical Nutrition, 52: 512–518.
16.Linder M.C., Hazegh-Azam M. 1996. Copper biochemistry and molecular biology. The American Journal of Clinical Nutrition, 63: 797–711.
17.Marletta M.A., Spiering M.M. 2003. Trace Elements and Nitric Oxide Function. The Journal of nutrition, 5 (Sup1.): 1431–1434.
18.Marshall W.J. 2008. Nutritional assessment: its role in the provision of nutritional support. Journal of Clinical Pathology, 61: 1083–1088.
19.Mertz W., Underwood E.J. (eds.). 1987. Trace Elements in Human and Animal Nutrition. Academic Press Inc., Maryland.
20.Miekeley N., de Fortes Carvalho L.M, Porto da Silveira C.L., Lima M.B. 2001. Elemental anomalies in hair as indicator of endocrinologic pathologies and deficiencies in calcium and bone metabolism. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 15: 46–55.
21.Müller O., Krawinkel M. 2005. Malnutrition and health in developing countries. Canadian Medical Association Journal, 173 (3): 279–286.
22.Nowak B., Kozłowski H. 1998. Heavy metals in hair and teeth: The correlation with metal concentration in the environment. Biological Trace Element Research, 62: 213–228.
23.Nowak B. 1996. Occurrence of heavy metals, sodium, calcium and potassium in human hair, teeth and nails. Biological Trace Element Research, 52: 11–22.
24.Park H.S., Shin K.O., Kim J.S. 2007. Assessment of reference values for hair minerals of Korean preschool children. Biological Trace Element Research, 116 (2): 119–130.
25.Park S.B., Choi S.W., Nam A.Y. 2009. Hair tissue mineral analysis and metabolic syndrome. Biological Trace Element Research, 130 (3): 218–228.
26.Physical status. 1995. The Use and Interpretation of Anthropometry. Report of a WHO expert committee. WHO Technical Report Series Geneva, 854: 1–452.