Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2016.23-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 23
Molecular study of Prussian carp – an invasive species in the lakes of the Leszno Lakeland
(Molekularne badania karasia srebrzystego – gatunku inwazyjnego w jeziorach Pojeziorza Leszczyńskiego)

Autorzy: Remigiusz Panicz
Department of Meat Sciences, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University of Technology Szczecin, 71-550 Szczecin, Kazimierza Królewicza 4,

Sławomir Keszka
Department of Aquaculture, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University of Technology Szczecin, 71-550 Szczecin, Kazimierza Królewicza 4,

Agnieszka Rybczyk
Department of Aquatic Sozology, West Pomeranian University of Technology, Kazimierza Królewicza 4,

Andrzej Zawal
Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, Center of Molecular Biology and Biotechnology, University of Szczecin, 71-415 Szczecin, Wąska 13, Poland
Słowa kluczowe: karaś srebrzysty hot spot gatunki inwazyjne zróżnicowanie genetyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (47-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Inwazje gatunków obcych są ważnym problemem globalnym. Przykładowo oprócz 30 obcych gatunków ryb odnotowanych w polskich wodach, szczególną uwagę przyciąga karaś srebrzysty (Carassius gibelio) w związku z jego wyjątkowo ekspansywną strategią rozprzestrzeniania. Z tego też powodu celem niniejszego artykułu jest analiza populacji karasia srebrzystego, w tym testów genetycznych, które mogą udzielić odpowiedzi na pytanie o stopniu zróżnicowania i przyczynach sukcesu obserwowanych w kolejnych lokalizacjach. Materiał do badań stanowiły skrawki płetw 120 osobników karasia srebrzystego, które odłowiono w latach 2009i 2010 z pięciu jezior należących do obszaru Pojezierza Leszczyńskiego. Analizy genetyczne w obrębie jak i pomiędzy grupami przeprowadzono na podstawie amplifikacji oraz analizy odczytanej sekwencji regionu kontrolnego (D-loop, mtDNA). Analiza uzyskanych sekwencji ujawniła, że różnią się one długością (Indel 353A). W grupie sekwencji z jezior Wonieść oraz Łoniewskie występował jedynie jeden wariant sekwencji, 555 par zasad. Pozostałe sekwencje uzyskane na bazie prób pozyskanych z jezior Osłonińsko-Górskie, Dominickie oraz Wielkie składały się z wariantów o długości 554 (30%) i 555 (70%) par zasad. Wyniki badań dowodzą, że obecność oraz rozprzestrzenianie się obcych gatunków może wskazywać na pogarszający się stan środowiska wodnego, dlatego rozpatrywane akweny należy traktować indywidualnie podczas prób przywracania ich do stanu pierwotnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altschul S.F., Gish W., Miller W., Myers E.W., Lipman D.J., 1990. Basic local alignment search tool. J. Mol. Biol., 215: 403–410.
2.Anders P. 1985. Pojezierze Leszczyńskie. Wyd. PTTK, Warszawa.
3.Case T.J. 1996. Global patterns in the establishment and distribution of exotic birds. Biological Conservation, 8: 69–96.
4.Crowl T.A., Townsend C.R., McIntosh A.R. 1992. The impact of introduced brown and rainbow trout on native fish: the case of Australasia. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2: 217–241.
5.Duffy J.E., 2003. Biodiversity loss, trophic skew and ecosystem functioning. Ecology Letters, 6 (8): 680–687.
6.Gąsowska M. 1936. Der Giebel – eine ostasiatische Silberkarausche (Carassius auratus gibelio Bloch). Neue Unterscheidungsmerkmale. Zeitschrift fuer Fischerei und deren Hilfwissenschften Bnd, 34: 719–725.
7.Grabowska J., Witkowski A., Kotusz J. 2008. Inwazyjne gatunki ryb w polskich Wdach – zagrożenie dla rodzimej ichtiofauny. Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość. PZW, Warszawa, pp. 90–96.
8.Hall T.A. 1999. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symp Ser., 41: 95–98.
9.Hensel K. 1971. Some notes on the systematic status of Carassius auratus gibelio (Bloch 1782) with further record of this fish from the Danube River in Czechoslovakia. Vestnik Československej Společnosti Zoologickej, 35: 186–198.
10.Kalous L., Šlechtová V. 2004. Carassius gibelio Autochthonous or Exotic Species in Europe: Molecular Phylogenetic Evidence. Proceedings of XI European Congress of Ichthyology, Tallinn, Estonia, September 6–10, p. 122.
11.Kempter J., Panicz R., Makowska M., Metza M., Keszka S., Kiełpiński M., Sadowski J. 2011. PCR-RFLP – based molecular studies on cytochrome b variability in the Crucian carp (Carassius carassius L.). Acta Biologica, 18: 5–15.
12.Kennard M.J., Arthington A.H., Pusey B.J., Harch B.D. 2005. Are alien fish a reliable indicator of river health? Freshwater Biology, 50: 174–193. DOI:10.1111/j.1365-2427.2004.01293.x.
13.Kondracki J. 1964. Regiony fizycznogeograficzne Polski. Poznaj Świat XII, 4 (137).
14.Kottelat M. 1997. European freshwater fishes. Biologia (Bratislava), 52 (Suppl. 5): 1–271.
15.Librado P., Rozas J. 2009. DnaSP v5: A software for comprehensive analysis of DNA polymorphism data. Bioinformatics, 25: 1451–1452.
16.Lozon J.D., MacIsaac H.J. 1997. Biological invasions: are they dependent on disturbance? Environmental Reviews, 5: 131–144.
17.Lusk M.R., Luskova V., L. Hanel. 2010. Alien fish species in the Czech Republic and their impact on the native fish fauna. Folia Zoologica, 59: 57–72.
18.Mooney H.A., Hobbs R.J. (eds.) 2000. Invasive species in a changing world. Island Press, Washinton, p. 457.
19.Nehring S., Reise K., Dankers N., Kristensen P.S., 2009. Alien Species. Quality Status Report 2009. Wadden Sea Ecosystem, 25. Thematic Report No. 7.
20.Özdilek Ş.Y., Jones R.I. 2014. The Diet Composition and Trophic Position of Introduced Prussian Carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) and Native Fish Species in a Turkish River. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14: 769–776. DOI: 10.4194/1303-2712-v14_3_19.
21.Rahel F.J., Olden J.D., 2008. Assessing the Effects of Climate Change on Aquatic Invasive Species. Conservation Biology, 22: 521–533. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2008.00950.x.
22.Reise K., Olenin S., Thieltges D.W. 2006. Are aliens threatening European aquatic coastal ecosystems? Helgol. Mar. Res., 60: 77–83.
23.Rybczyk A., Szypula J. 2005. Age as well as length and weight growth of crucian carp from the Szczecin lagoon and the Leszczyńskie Lakeland. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series Fisheries, 8 (3).
24.Rybczyk, A.2006. Selected aspects of biological characteristics of the Prussian carp (Carassius auratus gibelio BLOCH, 1783): food, feeding, and condition. Acta Scientiarum Polonorum. Piscaria, 5 (2).
25.Solarz W. 2005. Aliens Species in Poland. Institute of Nature Conservation. Available: http://www.iop.krakow.pl/ias/Gatunek.aspx?spID=205 (October 2011).
26.Specziár A., Rezsu E.T. 2009. Feeding guilds and food resource partitioning in a lake fish assemblage: an ontogenetic approach. Journal of Fish Biology, 75: 247–267. DOI: 10.1111/j.1095-8649.2009.02283.x.
27.Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M., 2009. The degree of threat to the freshwater ichthyofauna of Poland: Red list of fishes and lampreys – situation in 2009. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 65 (1): 33–52.
28.Wołos A., Draszkiewicz-Mioduszewska H. Mickiewicz M. 2014. Wielkość i charakterystyka jeziorowej produkcji rybackiej w 2013 roku. In: Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2013 roku, M. Mickiewicz, A. Wołos (eds.). Wyd. IRS, Olsztyn, pp. 9–20.
29.Wouters J., Janson S., Luskova V., Olsen K.H. 2012. Molecular identification of hybrids of the invasive gibel carp Carassius auratus gibelio and crucian carp Carassius carassius in Swedish waters. J. Fish Biol., 80: 2595–2604.