Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2016.23-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 23
Ground beetle assemblages (Coleoptera, Carabidae) of the Krasiborska Kępa reserve

Autorzy: Oleg Aleksandrowicz
Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian Academy in Slupsk, Arciszewskiego St. 22b, 76-200 Słupsk, Poland

Andrzej Zawal
Department of Invertebrate Zoology & Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, Center of Molecular Biology and Biotechnology, University of Szczecin, 71-415 Szczecin, Wąska 13, Poland

Przemysław Śmietana
Deparment of Ecology & Environmental Protection, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, University of Szczecin, 71-415 Szczecin, Wąska 13, Poland
Słowa kluczowe: assemblage structure Carabidae fens ground beetles Krasiborska Kępa reserve NW Poland species richness
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (5-13)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The study was carried out from the beginning of June to the end of July 2005 in the Krasiborska Kępa reserve (UTM VV56; 53.848°N, 14.370°E). Three research plots were established, representing various types of use of reedy areas: an unused reedy area, a reedy area mown in summer, and an area mown in winter. Beetles were collected in Barber traps with ethylene glycol as a preservative liquid. Seven traps were set up in each examined habitat. In total 1,145 specimens belonging to 35 species were caught. The relatively small area presented three different carabid assemblages, differing in species richness, abundance, dominance structure and ecological preferences. The highest species richness and abundance, as well as the largest representation of endangered stenobiontic hygrophilous bog species (Trechus rivularis, Carabus clathratus,Carabus menetriesi, Bembidion fumigatum, Blethisa multipunctata, and Oodes helopioides), were observed in the periodically flooded fen which was mowed in the winter.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrowicz O. 2014. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) west of the forest zone of the Russian Plain. Fauna, zoogeography, ecology, faunogenesis. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken.
2.Aleksandrowicz O., Dąbrowski P. 2007. Wstępne badania nad fauną chrząszczy epigeicznych (Coleoptera) okolic rezerwatu przyrody “Jezioro Szare”. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody , 26 (4): 115–120.
3.Andrzejewska L., Chmielewski K., Kaczmarek M., Kajak A., Wasilewska L. 1986. The effect of peat meadow management on biocoenosis. Polish Ecological Studies, 11 (1): 53–78.
4.Burakowski B., Nowakowski E. 1993. Beetles (Coleoptera) of meadows on peat soils in Biebrza Valley. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 3: 153–159.
5.Dąbkowski P., Zawal A. 2006. Potential food resources of the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) viewed against the background of protection nesting sites in the area of Krasiborska Kepa (Western Pomerania). Polish Journal of Environmental Studies, 15 (5d): 742–747.
6.Jędryczkowski W.B., Kupryjanowicz J. 2005. Biegaczowate, Carabidae (Chrząszcze, Coleoptera) czterech środowisk Biebrzańskiego Parku Narodowego. In: Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego. A. Osowiec-Twierdza (ed.). Biebrzański Park Narodowy, pp. 325–329.
7.Koch K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Goecke & Evers Verlag, Krefeld.
8.Krzysztofiak L. 2001. Biegaczowate (Carabidae) Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko-Suwalski, 1: 55–65.
9.Lindroth C.H. 1945. Die fennoskandichen Carabidae. Eine tiergeographisce Studie. 1. Spezieller Teil. - Göteborgs Kungl.: Vetenskaps-och Vitterhets-Samhalles, 4: 1–709.
10.Maciejewski K.H. 1998. Ocena bioróżnorodności środowisk leśnych Puszczy Boreckiej na przykładzie chrząszczy epigeicznych. PhD Thesis, University of Mikołaj Kopernik in Toruń [manuscript]
11.Nietupski M., Ciepielewska D., Kosewska A. 2008. Assemblages of epigeic Carabidae (Col.) in a peatbog Nature Reserve situated in an urban area. Polish Journal of Natural Sciences, 23(3): 611–623.
12.Olejniczak I. 1998. The carabid communities of natural and drained peatlands in the Biebrza valley, NE Poland. Polish Journal of Ecology, 46 (3): 243–260.
13.Radawiec B., Baran Ł., Zawal A. 2015. A contribution to knowledge of the ground beetles (Insecta, Coleoptera: Carabidae) of Wolin Island. Acta Biologica, 22: 197–212. DOI 10.18276/ab.2015.22-14
14.Renkonen O. 1938. Statistisch-ökologische Untersuchungen über die terrestrische Käferwelt der finnischen Bruchmoore. Ann. Zool. Soc. Zool.-Bot. Fennicae Vanamo, 6 (1): 1–231.
15.Sągin P. 2005. Raport z prowadzonego w 2005 roku monitoringu struktury zbiorowisk roślinnych w rejonie stosowania czynnej ochrony siedlisk wodniczki na Karsiborskiej Kępie, unpubl. Technical report, OTOP, Szczecin: 4–15.
16.Sienkiewicz P. 2003. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the seasonally flooded meadows in the valley of the middle course of the Warta qualitative analysis. Baltic Journal of Coleopterology, 3 (2): 129–136.
17.Thiele H.U. 1977. Carabid beetles in their environments. A study on habitat selection by adaptations in physiology and behaviour. Berlin, Heidelberg, New York.
18.Wolender M. 2013. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) obszarów chronionych Zachodniego Pomorza. Studium faunistyczno-ekologiczne. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin.