Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2020.27-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 27
New sheath nematode, Hemicycliophora paraconida n. sp. (Rhabditida: Hemicycliophoridae) from Northern forest in Iran
(Nowy gatunek nicienia, Hemicycliophora paraconida n. sp. (Rhabditida: Hemicycliophoridae) z lasu w Północnym Iranie)

Autorzy: Esmaeil Miraeiz ORCID
Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

Hadi Ghorbanzad ORCID
Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

Mehrab Esmaeili ORCID
Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

Ramin Heydari ORCID
Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
Słowa kluczowe: 28S D2/D3 Hemicycliophoroidea morfologia morfometria nowy gatunek taksonomia
Rok wydania:2020
Liczba stron:14 (43-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wykonano opis wraz z ilustracjami nowego gatunku, Hemicycliophora paraconida n. sp. z lasu Tilekenar w północnym Iranie. Samica nowego gatunku charakteryzuje się długością ciała 907–1197 µm, segmentami pierścieniowymi w liczbie 286–341 oraz sztyletem o długości 96–115 µm. Pola boczne z trzema liniami podłużnymi tworzącymi dwa rzędy brodawek z przerwami i poprzecznych prążkami; każdy pierścień z boku ma cztery subkutikularne, owalne znamiona. Ogon wydłużony, jednolicie stożkowaty, z wyraźnymi pierścieniami i wąsko zwężający się do samego końca. Samce z mocnymi, półokrągłymi spikulami mają oraz dobrze rozwiniętym trzonem penisa. Na podstawie porównań molekularnych i morfologicznych nowy gatunek jest spokrewniony z siedmioma gatunkami z tego samego rodzaju: H. conida, H. iwia, H. ovata, H. hellenica, H. poranga, H. ornamenta i H. halophila, od których różni się wielkością ciała, wskaźnikami R, długością sztyletu, strukturą pola bocznego, usytuowaniem otworu genitalnego i kształtem ogona. Analizy molekularne oparte na sekwencjach segmentów D2-D3 genu 28S rRNA potwierdziły jego odmienność morfologiczną jako nowego gatunku i usytuowały go najbliżej kladu H. conida w dendrogramie skonstruowanym na podstawie genu 28S D2-D3.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrássy, I. (1965). Verzeichnis und Bestimmungsschlussel der Arten der Nematoden Gattungen Cri-conemoides
2.Taylor, 1936 und Mesocriconema n. gen. Opuscula Zoologica Budapest, 5, 153–171.
3.Bajaj, H.K. (1998). Criconematids of Kalesar forests and Morni hills of Haryana, India. Indian Journal of
4.Nematology, 28, 150–158.
5.Brzeski, M. (1974). Taxonomy of Hemicycliophorinae (Nematoda, Tylenchida). Zeszyty Problemowe Postępów
6.Nauk Rolniczych, 154, 237–330.
7.Castillo, P., Gomez-Barcina, A., Loof, P. (1989). On two species of Hemicycliophora de Man, 1921 (Nema-toda:
8.Criconematoidea) found in Spain. Nematologia mediterranea, 17.
9.Chaves, E. (1983). Criconematoidea (Nematoda) from Argentina. Nematologica, 29, 404–424.
10.Chitambar, J.J. (1993). Host range of Hemicycliophora poranga and its pathogenicity on tomato. Funda-
11.mental applied nematology, 16 (6), 557–561.
12.Chitambar, J.J., Subbotin, S.A. (2014). Systematics of the sheath nematodes of the superfamily Hemicycli-
13.ophoroidea. Nematology Monographs and Perspectives 10 (Series Editors: Hunt, D.J. & Perry, R.N.). Leiden, The
14.Netherlands: Brill.
15.Colbran, R. (1962). Studies of plant and soil nematodes. 5. Four new species of Tylenchoidea from Queensland
16.pineapple fields. Queensland Journal of Agricultural Science, 19, 231–239.
17.Cordero López, M.A., Robbins, R.T., Szalanski, A.L. (2013). Taxonomic and molecular identification of
18.Hemicaloosia, Hemicycliophora, Gracilacus and Paratylenchus species (Nematoda: Criconemati-dae). Journal of
19.Nematology, 45, 145.
20.Costa Manso, E. (1996). Studies on the subfamily Hemicycliophorinae (Nematoda: Criconematoidea). Fi-
21.topatologia Brasileira, 21, 197–218.
22.Crozzoli, R., Lamberti, F. (2006). The genus Hemicycliophora de Man, 1921 in Venezuela, with description of
23.Hemicycliophora meridaensis sp. n. (Nematoda: Hemicycliophoridae). Russian Journal of Nema-tology, 14, 1–10.
24.De Grisse, A.T. (1969). Redescription ou modifications de quelques technique utilis [a] es dan l’etude des n [a]
25.ematodes phytoparasitaires. Mededelingen van de Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen Gent, 34,
26.351–369.
27.de Man, J.C. (1921). Nouvelles recherches sur les nématodes libres terricoles de la Hollande. Capita Zoologica,
28.1, 3–62.
29.Ghaderi, R., Karegar, A., Miraeiz, E., Mokaram Hesar, A. (2019). An updated and annotated checklist of the
30.Tylenchulidae (Nematoda: Criconematoidea) of Iran. Zootaxa, 4545, 205–229.
31.Ghaderi, R., Kashi, L., Karegar, A. (2018). Plant-Parasitic Nematodes in Iran (based on the published reports until
32.2017). Iran: Agricultural Education and Extension Publication.
33.Goodey, T. (1963). Soil and freshwater nematodes (Second ed.). revised by J.B. Goodey, London, UK: Methuen.
34.Hofmaenner, B., Menzel, R. (1914). Neue arten freilebender nematoden aus der schweiz, 44.
35.Huson, D. H., Scornavacca, C. (2012). Dendroscope 3: an interactive tool for rooted phylogenetic trees and
36.networks. Systematic biology, 61, 1061–1067.
37.Katoh, K., Standley, D.M. (2013). MAFFT multiple sequence alignment software version 7: improvements
38.in performance and usability. Molecular biology evolution, 30, 772–780.
39.Larget, B., Simon, D.L. (1999). Markov chain Monte Carlo algorithms for the Bayesian analysis of phylo-
40.genetic trees. Molecular biology and evolution, 16, 750–759.
41.Loof, P. (1968). Taxonomy of Hemicydiophora species from west and central Europe (Nematoda: Cricone-
42.matoidea). Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen, 68, 1–43.
43.Loof, P. (1984). Hemicycliophora species from Iran (Nematoda: Criconematoidea). Nematologica, 30,
44.22–41.
45.Loos, C. (1948). Notes on free-living and plant-parasitic nematodes of Ceylon 3. Ceylon Journal of Science.
46.Section B. Zoology Geology, 23, 119–124.
47.Maria, M., Cai, R., Qu, N., Castillo, P., Zheng, J. (2018). Morphological and molecular characterization
48.of Hemicycliophora subbotini n. sp. (Tylenchida: Hemicycliophoridae) from China. Zootaxa, 4433, 161–173.
49.Monteiro, A. R., Lordello, L.G.E. (1978). Description of Hemicycliophora poranga n. sp. from Brazil (Nemata).
50.Revista brasileira de biologia, 38, 569–571.
51.Nunn, G. (1992). Nematode molecular evolution. In: Ph.D. Dissertation, University of Nottingham, UK. Nylander,
52.J. (2004). MrModeltest v2. Evolutionary Biology Centre, Uppsala University. Retrieved from:
53.https://github.com/nylander/MrModeltest2.
54.Raski, D. (1958). Four new species of Hemicycliophora de Man, 1921, with further observations on H. bre-
55.vis Thorne, 1955 (Nematoda: Criconematidae). Proceedings of the Helminthological Society of Washington, 25,
56.125–131.
57.Raski, D., Luc, M. (1987). A reappraisal of Tylenchina (Nemata): 10. The superfamily Criconematoidea Taylor,
58.1936. Revue de Nématologie, 10, 409–444.
59.Ray, S., Das, S. (1978). Hemicaloosia americana n. gen., n. sp. (Nematoda: Hemicycliophoridae) from Orissa,
60.India. OUAT Journal of Research, 8, 131–138.
61.Reay, F. (1984). Plant nematodes from Australia: studies on Hemicycliophoridae (Nematoda: Tylenchida). Revue
62.nematol, 7, 367–384.
63.Ronquist, F., Huelsenbeck, J.P. (2003). MrBayes 3: Bayesian phylogenetic inference under mixed models.
64.Bioinformatics, 19, 1572–1574.
65.Siddiqi, M.R., Goodey, J.B. (1964). The status of the genera and subfamilies of the Criconematidae (Nema-toda);
66.with a comment oh the position of Fergusobia. Nematologica, 9, 363–377.
67.Silvestro, D., Michalak, I. (2012). raxmlGUI: a graphical front-end for RAxML. Organisms Diversity Evolution, 12,
68.335–337.
69.Skarbilovich, T. (1959). On the structure of systematics of nematodes order Tylenchida Thorne, 1949. Acta
70.Parasitologica Polonica, 7, 117–132.
71.Subbotin, S.A., Chitambar, J.J., Chizhov, V.N., Stanley, J.D., Inserra, R.N., Doucet, M.E., et al. (2014). Molecular phylogeny, diagnostics, and diversity of plant-parasitic nematodes of the genus Hemicy-cliophora (Nematoda: Hemicycliophoridae). Zoological Journal of the Linnean Society, 171, 475–506.
72.Subbotin, S.A., Vovlas, N., Crozzoli, R., Sturhan, D., Lamberti, F., Moens, M., et al. (2005). Phylogeny of
73.Criconematina Siddiqi, 1980 (Nematoda: Tylenchida) based on morphology and D2–D3 expansion segments of
74.the 28S-rRNA gene sequences with application of a secondary structure model. Nematol-ogy, 7, 927–944.
75.Tarjan, A.C. (1952). The nematode genus Hemicycliophora de Man, 1921 (Criconemnatidae) with a description of
76.a new plant-parasitic species. Proceedings of the Helminthological Society of Washington, 19 (2), 65–77.
77.Taylor, A. (1936). The genera and species of the Criconematinae, a sub-family of the Anguillulinidae (Nematoda).
78.Transactions of the American Microscopical Society, 55, 391–421.
79.Thorne, G. (1955). Fifteen new species of the genus Hemicycliophora with an emended description of H. cy-pica
80.de Man Tylenchida Criconematidae. Proceedings of the Helminthological Society of Washington, 22, 1–16.
81.van den Berg, E. (1977). Descriptions of new and little known Criconematidae from South Africa (Nema-toda).
82.Phytophylactica, 9, 95–101.
83.van den Berg, E. (1981). Further studies on the genus Hemicycliophora de Man, 1921 in South Africa (Nematoda:
84.Hemicycliophoroidea) with a description of a new species. Phytophylactica, 181–194.
85.van den Berg, E. (1987). New Nematodes from the mountains of the western Cape (Criconematina: Nema-toda).
86.Phytophylactica, 19, 399–404.
87.van den Berg, E., Tiedt, L.R., Liébanas, G., Chitambar, J.J., Stanley, J.D., Inserra, R.N., et al. (2018).
88.Morphological and molecular characterisation of two new Hemicycliophora species (Tylenchida: Hemi-
89.cycliophoridae) with a revision of the taxonomic status of some known species and a phylogeny of the genus.
90.Nematology, 20, 319–354.
91.Vovlas, N. (2000). Hemicycliophora hellenica n. sp. (Nemata: Criconematidae) from Greece. Journal of
92.nematology, 32, 35.
93.Whitehead, A., Hemming, J. (1965). A comparison of some quantitative methods of extracting small vermiform
94.nematodes from soil. Annals of applied Biology, 55, 25–38.
95.Williams, B.D., Schrank, B., Huynh, C., Shownkeen, R., Waterston, R. (1992). A genetic mapping system in
96.Caenorhabditis elegans based on polymorphic sequence-tagged sites. Genetics, 131, 609–624.
97.Yeates, G. (1967). Studies on nematodes from dune sands. 8. Hemicycliophora halophila n. sp. and Erepto-nema
98.inflatum n. sp. New Zealand journal of science, 10, 802–807.
99.Zeng, Y., Ye, W., Kerns, J., Tredway, L., Martin, S., Martin, M. (2015). Molecular characterization and
100.phylogenetic relationships of plant-parasitic nematodes associated with turfgrasses in North Carolina and South
101.Carolina, United States. Plant disease, 99, 982–993.