Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2020.27-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 27
Species composition and diversity of morphotypes in epilithic biotopes of Zhytomyr region, Ukraine
(Skład gatunkowy i zróżnicowanie morfotypów w biotopach epilitycznych regionu żytomirskiego na Ukrainie)

Autorzy: Marina Patsyuk ORCID
Zhytomyr Ivan Franko State University, Vel. Berdychivska st., 40, Zhytomyr, 10008 Ukraine
Słowa kluczowe: ameby nagie morfotypy biotopy epiliptyczne region Zhytomyr
Rok wydania:2020
Liczba stron:11 (31-41)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W eplitycznych biotopach rejonu Żytomierza na Ukrainie odnotowano 16 gatunków nagich ameb: Saccamoeba sp. (1), Saccamoeba sp. (2), Saccamoeba sp. (3), Cashia limacoides Page, 1974, Thecamoeba striata (Penard, 1890) Schaeffer, 1926, Thecamoeba sp., Stenamoeba ste-nopodia (Page, 1969) Smirnov et al., 2007, Mayorella cantabrigiensis Page, 1983, Mayorella sp., Korotnevella sp., Vexillifera sp., Vannella sp., Ripella platypodia Smirnov, Nassonova, Chao et Cavalier-Smith, 2007, Acanthamoeba sp. (1), Cochliopodium sp., Vahlkampfia sp. (1). Frekwencja w próbach była najwyższa dla Thecamoeba sp., Mayorella sp., Vahlkampfia sp. (1), Korotnevella sp., Vannella sp., a najniższa dla Saccamoeba sp. (1), C. limacoides, M. can-tabrigiensis, Cochliopodium sp., S. stenopodia, R. platypodia, T. striata, Saccamoeba sp. (2). Na różnorodność gatunkową i morfotypową nagich ameb mchów epilitycznych i porostów ma wpływ wilgotność i wysokość podłoża nad ziemią. Zróżnicowanie gatunkowe i morfotypowe nagich ameb zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości nad ziemią i spadkiem wilgotności podłoża. Odnotowano 9 morfotypów nagich ameb: monotaktyczne, daktylopodialne, wachla-rzowate, soczewkowate, jęczmienne, majorelijskie, prążkowane, akantopodialne i wyrzynające się. Ameby soczewkowatych i wachlarzowatych morfotypów zanikają wraz ze wzrostem wysokości podłoża nad glebą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adl, S.M., Bass, D., Lane, C.E. et al. (2019). Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of
2.Eukaryotes. Journal of Eukaryotic Microbiology, 66, 4–119.
3.Bonnet, L. (1973). Le peuplement thecamoebien des mousses corticoles. Protistologica, 9, 319–338.
4.Hammer, O., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. (2001). PAST: Palaeontological statistics software package for
5.education and data analysis. Palaeontol. electronica, 4 (1), 1–9.
6.Korganova, G.A. (2003). Adaptive morphological structures in evolution of soil testate amoebae (Protista,
7.Testacea). Zoologicheskii Zhurn., 82 (2), 197–214 [in Russian].
8.Lindo, Z., Winchester, N., Didham, R. (2008). Nested patterns of community assembly in the colonisation of
9.artificial canopy habitats by oribatid mites. Oikos, 117, 1856–1864.
10.Miller, K., Wagner, R., Woods, S. (2007). Effect of gap harvesting on epiphytes and bark-dwelling arthropods in
11.the Acadian forest of central Maine. Can. J. For. Res., 37, 2175–2187.
12.Page, F.C. (1988). A New Key to Freshwater and Soil Gymnamoebea. Freshwater Biological Association,
13.Ambleside, Cumbria, UK, 122 p.
14.Page, F.C., Siemensma, F.J. (1991). Nackte Rhizopoda und Heliozoea (Protozoenfauna Band 2). Stuttgart, New
15.York: Gustav Fischer Verlag.
16.Patcyuk, M.K., Dovgal, I.V. (2012). Biotopic distribution of naked amoebes (Protista) in Ukrainian Polissya area.
17.Vestnik Zoologii, 46 (4), 355–360.
18.Patsyuk, M.K. (2014). Morphotypes in Naked Amoebas (Protista): Distribution in Water Bodies of Zhy-tomyr and
19.Volyn Polissia (Ukraine) and Possible Ecological Significance. Vestnik Zoologii, 48 (6), 547–552.
20.Patsyuk, M.K. (2015). Species of naked amoebae (Protista) new for the fauna of Ukraine. Vestnik Zoologii, 5
21.(49), 387–392.
22.Patsyuk, M.K. (2016). New Finds of Naked Amoebae (Protista) in Water Reservoirs of Ukraine. Vestnik Zoologii,
23.50 (4), 291–300.
24.Patsyuk, M. (2017). Parasitic amoebae found in water bodies of Ukraine. Experimental Parasitology, 183, 81–84.
25.Patsyuk, M.K. (2018). Peculiarities of the Spatial Distribution of Naked Amoebas in Sandy Bottom Sediments of a
26.Small River. Hydrobiological Journal, 54 (5), 102–111.
27.Patsyuk, M.K., Onyshchuk, I.P. (2019). Diversity and Distribution of Naked Amoebae in Water Bodies of Sumy
28.Region (Ukraine). Vestnik Zoologii, 53 (3), 177–186.
29.Patsyuk, M. (2019). Changed species composition of naked amoebae in soils of forest-and-steppe zone of
30.Ukraine. Acta Biologica, 26, 57–64.
31.Patsyuk, M. (2020). Diversity of Naked Amoebae in Soils of Forest Areas of Zhytomyr Region (Ukraine). Zootaxa,
32.4743 (2), 257–265.
33.Schönborn, W. (1989). The topophenetic analysis as a method to elucidate the phylogeny of testate amebas
34.(Protozoa, Testacealobosia and Testaceafilosia). Arch. Protistenk, 37, 223–245.
35.Smirnov, A., Goodkov, A. (1999). An illustrated list of basic morphotypes of Gymnamoebae (Rhizopoda,
36.Lobosea). Protistology, 1, 20–29.
37.Smirnov, A. (2008). Amoebas, Lobose. In: M. Schaechter (ed.), Encyclopedia of Microbiology (pp. 558– 577).
38.Oxford: Elsevier.
39.Smirnov, A., Chao, E., Nassonova, E., Cavalier-Smith, T. (2011). A Revised Classification of Naked Lobose
40.Amoebae (Amoebozoa: Lobosa). Protist, 162, 545–570.